I kolejka - 06-05-2019
II kolejka - 13-05-2019
III kolejka - 20-05-2019
IV kolejka - 27-05-2019
TESCO 3:2 Coca-Cola
Fame Sport - Dekerta 21
27-05-2019 godz: 20:00
V kolejka - 03-06-2019
FORMAT 2:2 Coca-Cola
Fame Sport - Dekerta 21
03-06-2019 godz: 20:00
VI kolejka - 10-06-2019
Coca-Cola 1:4 MSHG
Fame Sport - Dekerta 21
10-06-2019 godz: 19:15
VII kolejka - 17-06-2019
VIII kolejka - 24-06-2019
Coca-Cola 0:2 Limbud
Fame Sport - Dekerta 21
24-06-2019 godz: 20:45
IX kolejka - 01-07-2019
X kolejka - 22-07-2019
XI kolejka - 29-07-2019
XII kolejka - 05-08-2019
XIII kolejka - 12-08-2019
TESCO 3:6 Coca-Cola
Fame Sport - Dekerta 21
12-08-2019 godz: 20:00
XIV kolejka - 19-08-2019
FORMAT 0:2 Coca-Cola
Fame Sport - Dekerta 21
19-08-2019 godz: 20:00
XV kolejka - 26-08-2019
Coca-Cola 1:7 MSHG
Fame Sport - Dekerta 21
26-08-2019 godz: 19:15
XVI kolejka - 02-09-2019
XVIII kolejka - 16-09-2019
XVII kolejka - 23-09-2019
Coca-Cola 0:8 Limbud
Fame Sport - Dekerta 21
23-09-2019 godz: 20:45