I kolejka - 09-05-2019
Epam 3:3 Dragon
Fame Sport - Dekerta 21
09-05-2019 godz: 19:15
II kolejka - 16-05-2019
IV kolejka - 30-05-2019
V kolejka - 06-06-2019
TechnipFMC 6:4 Dragon
Fame Sport - Dekerta 21
06-06-2019 godz: 18:30
VII kolejka - 27-06-2019
4F 3:6 Dragon
Fame Sport - Dekerta 21
27-06-2019 godz: 18:30
VIII kolejka - 04-07-2019
Nokia 1:2 Dragon
Fame Sport - Dekerta 21
04-07-2019 godz: 20:45
VI kolejka - 09-07-2019
IX kolejka - 11-07-2019
Ulma 2:3 Dragon
Fame Sport - Dekerta 21
11-07-2019 godz: 19:15
III kolejka - 18-07-2019
Dragon 3:2 Alexmann
Fame Sport - Dekerta 21
18-07-2019 godz: 18:30
X kolejka - 25-07-2019
Epam 3:6 Dragon
Fame Sport - Dekerta 21
25-07-2019 godz: 20:00
XI kolejka - 01-08-2019
XII kolejka - 08-08-2019
Dragon 2:2 Alexmann
Fame Sport - Dekerta 21
08-08-2019 godz: 18:30
XIII kolejka - 15-08-2019
XIV kolejka - 22-08-2019
TechnipFMC 6:0 Dragon
Fame Sport - Dekerta 21
22-08-2019 godz: 20:00
XV kolejka - 29-08-2019
XVI kolejka - 05-09-2019
4F 2:1 Dragon
Fame Sport - Dekerta 21
05-09-2019 godz: 20:45
XVII kolejka - 12-09-2019
Nokia 3:6 Dragon
Fame Sport - Dekerta 21
12-09-2019 godz: 20:45
XVIII kolejka - 19-09-2019
Ulma 5:8 Dragon
Fame Sport - Dekerta 21
19-09-2019 godz: 20:00