XIV kolejka - 25-02-2020
UBER 22:30 Valeo
Fame Sport - Dekerta 21
25-02-2020 godz: 22:30
XV kolejka - 03-03-2020
UBER 21:45 SOPEM
Fame Sport - Dekerta 21
03-03-2020 godz: 21:45
XVI kolejka - 10-03-2020
UBER 20:15 BWI Group
Fame Sport - Dekerta 21
10-03-2020 godz: 20:15
XVII kolejka - 17-03-2020
UBER 20:15 Luxoft
Fame Sport - Dekerta 21
17-03-2020 godz: 20:15
XVIII kolejka - 24-03-2020