I kolejka - 07-05-2019
Valeo 3:3 Light
Fame Sport - Dekerta 21
07-05-2019 godz: 21:30
II kolejka - 14-05-2019
iCar 6:3 Valeo
Fame Sport - Dekerta 21
14-05-2019 godz: 21:30
III kolejka - 21-05-2019
Capgemini 6:7 Valeo
Fame Sport - Dekerta 21
21-05-2019 godz: 21:30
IV kolejka - 28-05-2019
V kolejka - 04-06-2019
UBER 4:3 Valeo
Fame Sport - Dekerta 21
04-06-2019 godz: 21:30
VI kolejka - 11-06-2019
Valeo 3:4 Green Cell
Fame Sport - Dekerta 21
11-06-2019 godz: 21:30
VII kolejka - 18-06-2019
VIII kolejka - 25-06-2019
Frapol 0:5 Valeo
Fame Sport - Dekerta 21
25-06-2019 godz: 21:30
IX kolejka - 02-07-2019
AMARA 3:2 Valeo
Fame Sport - Dekerta 21
02-07-2019 godz: 21:30
X kolejka - 23-07-2019
Valeo 5:0 Light
Fame Sport - Dekerta 21
23-07-2019 godz: 21:30
XI kolejka - 30-07-2019
iCar 5:3 Valeo
Fame Sport - Dekerta 21
30-07-2019 godz: 21:30
XII kolejka - 06-08-2019
Capgemini 2:3 Valeo
Fame Sport - Dekerta 21
06-08-2019 godz: 21:30
XIII kolejka - 13-08-2019
XIV kolejka - 20-08-2019
UBER 1:1 Valeo
Fame Sport - Dekerta 21
20-08-2019 godz: 21:30
XV kolejka - 27-08-2019
Valeo 3:6 Green Cell
Fame Sport - Dekerta 21
27-08-2019 godz: 21:30
XVI kolejka - 03-09-2019
XVII kolejka - 10-09-2019
Frapol 1:2 Valeo
Fame Sport - Dekerta 21
10-09-2019 godz: 21:30
XVIII kolejka - 17-09-2019
AMARA 0:5 Valeo
Fame Sport - Dekerta 21
17-09-2019 godz: 21:30