V kolejka - 04-12-2018
IV kolejka - 27-11-2018
MSHG 9:2 DOMTOM
CCZ - Ptaszyckiego 6
27-11-2018 godz: 19:30
INTERIA.PL 7:3 CMI
CCZ - Ptaszyckiego 6
27-11-2018 godz: 20:15
Epam 1:3 Zamak Mercator
CCZ - Ptaszyckiego 6
27-11-2018 godz: 21:00
III kolejka - 20-11-2018
Zamak Mercator 2:6 CMI
CCZ - Ptaszyckiego 6
20-11-2018 godz: 20:15
MSHG 4:1 HCL Poland
CCZ - Ptaszyckiego 6
20-11-2018 godz: 21:45
Epam 1:1 INTERIA.PL
CCZ - Ptaszyckiego 6
20-11-2018 godz: 22:30
II kolejka - 13-11-2018
Epam 0:3 Cathay Pacific
CCZ - Ptaszyckiego 6
13-11-2018 godz: 19:30
Zamak Mercator 0:5 MSHG
CCZ - Ptaszyckiego 6
13-11-2018 godz: 21:00
DOMTOM 3:8 INTERIA.PL
CCZ - Ptaszyckiego 6
13-11-2018 godz: 21:45
Sparta 5:0 HCL Poland
CCZ - Ptaszyckiego 6
13-11-2018 godz: 22:30
I kolejka - 06-11-2018
Epam 3:2 Sparta
CCZ - Ptaszyckiego 6
06-11-2018 godz: 20:15
CMI 5:1 HCL Poland
CCZ - Ptaszyckiego 6
06-11-2018 godz: 21:00
MSHG 5:2 INTERIA.PL
CCZ - Ptaszyckiego 6
06-11-2018 godz: 21:45