II kolejka - 13-05-2019
III kolejka - 20-05-2019
IV kolejka - 27-05-2019
ANTRANS BIS 4:9 MSHG
Fame Sport - Dekerta 21
27-05-2019 godz: 18:30
V kolejka - 03-06-2019
VI kolejka - 10-06-2019
VII kolejka - 17-06-2019
VIII kolejka - 24-06-2019
ANTRANS BIS 1:8 TESCO
Fame Sport - Dekerta 21
24-06-2019 godz: 19:15
IX kolejka - 01-07-2019
I kolejka - 09-07-2019
X kolejka - 22-07-2019
XI kolejka - 29-07-2019
XII kolejka - 05-08-2019
XIII kolejka - 12-08-2019
ANTRANS BIS 2:5 MSHG
Fame Sport - Dekerta 21
12-08-2019 godz: 18:30
XIV kolejka - 19-08-2019
XV kolejka - 26-08-2019
XVI kolejka - 02-09-2019
XVIII kolejka - 16-09-2019
XVII kolejka - 23-09-2019
ANTRANS BIS 0:5 TESCO
Fame Sport - Dekerta 21
23-09-2019 godz: 19:15