I kolejka - 06-05-2019
Limbud 5:0 MSHG
Fame Sport - Dekerta 21
06-05-2019 godz: 18:30
II kolejka - 13-05-2019
Limbud 2:2 JR Holding
Fame Sport - Dekerta 21
13-05-2019 godz: 18:30
III kolejka - 20-05-2019
IV kolejka - 27-05-2019
V kolejka - 03-06-2019
Limbud 2:3 CCZ Mateo
Fame Sport - Dekerta 21
03-06-2019 godz: 19:15
VI kolejka - 10-06-2019
Limbud 3:0 FORMAT
Fame Sport - Dekerta 21
10-06-2019 godz: 20:45
VII kolejka - 17-06-2019
AquaSoil 1:5 Limbud
Fame Sport - Dekerta 21
17-06-2019 godz: 19:15
VIII kolejka - 24-06-2019
Coca-Cola 0:2 Limbud
Fame Sport - Dekerta 21
24-06-2019 godz: 20:45
IX kolejka - 01-07-2019
Limbud 8:2 TESCO
Fame Sport - Dekerta 21
01-07-2019 godz: 19:15
X kolejka - 22-07-2019
Limbud 2:8 MSHG
Fame Sport - Dekerta 21
22-07-2019 godz: 18:30
XI kolejka - 29-07-2019
Limbud 5:4 JR Holding
Fame Sport - Dekerta 21
29-07-2019 godz: 18:30
XII kolejka - 05-08-2019
XIII kolejka - 12-08-2019
XIV kolejka - 19-08-2019
Limbud 7:4 CCZ Mateo
Fame Sport - Dekerta 21
19-08-2019 godz: 19:15
XV kolejka - 26-08-2019
Limbud 4:1 FORMAT
Fame Sport - Dekerta 21
26-08-2019 godz: 20:45
XVI kolejka - 02-09-2019
AquaSoil 3:4 Limbud
Fame Sport - Dekerta 21
02-09-2019 godz: 19:15
XVIII kolejka - 16-09-2019
Limbud 6:3 TESCO
Fame Sport - Dekerta 21
16-09-2019 godz: 19:15
XVII kolejka - 23-09-2019
Coca-Cola 0:8 Limbud
Fame Sport - Dekerta 21
23-09-2019 godz: 20:45