IX kolejka - 27-01-2020
X kolejka - 03-02-2020
XI kolejka - 10-02-2020
XII kolejka - 17-02-2020
XIII kolejka - 24-02-2020
XIV kolejka - 02-03-2020
XV kolejka - 09-03-2020
XVI kolejka - 16-03-2020
XVII kolejka - 23-03-2020
XVIII kolejka - 30-03-2020
IX kolejka - 31-03-2020
Dedax 20:15 iCar
Fame Sport - Dekerta 21
31-03-2020 godz: 20:15