ROZGRYWKI SIATKARSKIE

BIZNES LIGA – REGULAMIN ROZGRYWEK SIATKÓWKI

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Rozgrywek Siatkówki jest firma Biznes Liga, oferta skierowana jest do firm i instytucji.
 2. W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek Biznes Ligi należy czytelnie wypełnić: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, LISTĘ ZAWODNICZĄ  i przesłać e-mailem na adres: biuro@biznesliga.pl
 3. Kapitan ma obowiązek dostarczyć oryginalną, podpisaną przez każdego uczestnika LISTĘ ZAWODNICZĄ, przed pierwszym meczem ligowym.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie pełnej zapłaty na 4 dni przed rozpoczęciem rozgrywek/treningów
 5. Tylko zawodnicy wpisani na listę startową mają prawo do udziału w rozgrywkach. 
 6. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mogą być reprezentantami tylko 1 drużyny.
 7. Drużyna liczy 6 podstawowych zawodników.
 8. Każda drużyna musi mieć w szerokim składzie przynajmniej 2 kobiety.
 9. W trakcie meczu na boisku musi przebywać przynajmniej 1 kobieta.
 10.  Na Listę Zawodniczą może być wpisanych maksymalnie 20 zawodników.
 11.  Rozgrywki mają charakter amatorski. Zawodnik zgłaszany do rozgrywek nie może być zrzeszony w klubie PlusLigi, I Ligi, II Ligi, nawet jeśli jest pracownikiem danej firmy.
 12.  Uczestnikami rozgrywek mogą być wyłącznie zespoły składające się z pracowników firmy zgłaszającej się do rozgrywek, lub/i podwykonawcy bezpośrednio związani z daną firmą. Ponadto dopuszcza się 4 osoby niezatrudnione w firmie zgłoszonej do rozgrywek.
 13.  Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w regulaminie rozgrywek Siatkarskiej Biznes Ligi.
 14.  Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem na Liście Zawodniczej.

 

  II. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

 1. W zmaganiach SBL weźmie udział 20 drużyn, które w rundzie wstępnej zostały podzielone na dwie grupy (po 10 zespołów). Po rozegraniu 9 spotkań sezonu wstępnego zespoły zostaną podzielone na dwie ligi. W I Lidze zagra po 5 najlepszych drużyn z każdej grupy (razem 10 zespołów), natomiast w II Lidze zagrają drużyny, które w rundzie wstępnej zajmą miejsca 6-10 w swoich grupach (razem 10 zespołów). Rywalizacja w drugiej części sezonu odbędzie się przy zachowaniu wyników z rundy wstępnej pomiędzy zainteresowanymi zespołami z tej samej ligi, a to oznacza, że każdy zespół dodatkowo rozegra 5 spotkań. W ten sposób np. zespoły, które grały już ze sobą w rundzie wstępnej i awansowały do I Ligi nie będą rywalizować w bezpośrednich pojedynkach po raz drugi, tylko zaliczone zostaną wyniki ich bezpośrednich meczów rozegrane w rundzie wstępnej. Wraz z końcem września zostaną wyłonione najlepsze drużyny w dwóch ligach, a każdy zespół w sumie rozegra 14 spotkań w trakcie sezonu.
 2. Terminy i miejsce spotkań wyznacza organizator pomiędzy godziną 19.00, a 23.00.
 3. Drużyna ma prawo jednokrotnie w czasie sezonu z powodów losowych przełożyć termin spotkania, w sytuacji, gdy wyrazi na to zgodę drużyna przeciwna, a także Organizator Rozgrywek. Wnioskować o zmianę należy telefonicznie lub emailem na adres biuro@biznesliga.com.pl najpóźniej do godziny16.00 na tydzień przed datą spotkania.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spotkań w sytuacjach wyjątkowych.
 5. Spotkania toczone są do dwóch wygranych setów do 25 punktów lub przy wyniku 24:24 „na przewagi”. W sytuacji, gdy po dwóch setach jest remis o wyniku decyduje tie-break, rozgrywany do 15 punktów lub przy wyniku 14:14 „na przewagi.”
 6. W Biznes Lidze stosuje się następujący system punktowania:

- za zwycięstwo 2:0 drużyna otrzymuje 3 punkty do ligowej tabeli, porażka 0:2 nie daje żadnych korzyści punktowych.

- za zwycięstwo 2:1 drużyna otrzymuje 2 punkty do ligowej tabeli, porażka 1:2 premiowana jest 1 punktem

 1. W przypadku gdy jedna z drużyn nie stawi się w wyznaczonym przez organizatora terminie, wynik nieodbytego meczu weryfikowany jest na korzyść drużyny przeciwnej w stosunku 2:0 (25:0; 25:0). Zwycięska drużyna otrzymuje 3 duże punkty, przegrana 0  punktów.
 2. W przypadku niestawienia się obydwu drużyn w wyznaczonym przez organizatora terminie wynik meczu weryfikowany będzie, jako obustronny walkower (obie drużyny otrzymują 0 punktów).
 3. O miejscu w tabeli decydują  w kolejności: duże punkty, a następnie w przypadku gdy dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów, wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W przypadku, gdy trzy lub więcej drużyn ma taką samą liczbę punktów o miejscu w tabeli decyduje tzw. „mała tabela” pomiędzy zainteresowanymi zespołami, a w dalszej części stosunek setów w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami i stosunek małych punktów w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami, stosunek setów globalnie, stosunek małych punktów globalnie.
 4. Godzina podana w terminarzu jest godziną wejścia na parkiet. 15 minut przed rozpoczęciem meczu należy wypełnić protokół, na którym każdy z zawodników zobowiązany jest podać numer z jakim występuje.
 5. Uwagi kapitanów dotyczące nieprawidłowości organizacyjnych, sędziowania, itp. można przed lub po meczu wpisać na odwrocie protokołu.
 6. Na żądanie kapitana danej drużyny może dojść do sprawdzenia tożsamości zawodników, jednak taki wniosek musi być zgłoszony jeszcze w trakcie trwania meczu. W sytuacji, gdy w spotkaniu występował zawodnik/zawodniczka, który/która jest nieuprawniony/nieuprawniona do gry to wynik zostaje zweryfikowany, jako walkower dla drużyny przeciwnej.
 7. Weryfikacja wyniku, czy też zmiana statystyk może nastąpić najpóźniej do jednego tygodnia po meczu. Po tym terminie wyniki i statystyki mają charakter ostateczny.
 8. Do 10 serii gier można wymieniać zawodników, zachowując wymogi regulaminu. Po rozegraniu 10 spotkania w sezonie zespoły nie mogą wymieniać zawodników, ani też dopisywać nowych zawodników do listy.

  III. PRZEPISY GRY

  W rozgrywkach obowiązują najnowsze przepisy określone w „Międzynarodowych Przepisach Gry w Piłkę Siatkową" (również w kwestii dokonywania zmian zawodników) z następującymi wyjątkami:

 1. Spotkania toczone są dwóch wygranych setów do 25 punktów lub przy wyniku 24:24 „na przewagi”. W sytuacji, gdy po dwóch setach jest remis o wyniku decyduje tie-break, rozgrywany do 15 punktów lub przy wyniku 14:14 „na przewagi.”
 2. Siatka zawieszona jest na wysokości 243 cm.
 3. Pomiędzy setami następują 2-minutowe przerwy.
 4. Dopuszczalne jest wystąpienie drużyny w składzie pięcioosobowym.
 5. Zawodnicy powinni posiadać jednolite stroje.
 6. Mecz prowadzi jeden sędzia.
 7. W drużynie może występować zawodnik „libero".  
 8. Każdej drużynie przysługuje możliwość wzięcia 1 „czasu” w trakcie całego meczu.   

   IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawodnicy mogą być reprezentantami tylko jednej drużyny.
 2. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo:

- weryfikacji wyniku meczu,

- dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.

 1. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny się poddać wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału osób chorych i zdrowych oraz skutki wypadków podczas trwania rozgrywek.
 4. Wszyscy zawodnicy są objęci ubezpieczeniem NNW.
 5. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
 6. Firma Biznes Liga Marcin Kluska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu meczów w czasie trwania rozgrywek w rundzie zasadniczej, jak i finałowej.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie w dowolnym czasie. W celu zmiany i aktualizacji obowiązującego regulaminu organizator zobligowany jest do uprzedniego poinformowania o tym fakcie zainteresowane strony, drużyny uczestniczące w rozgrywkach.
 9. Niniejszy regulamin jest własnością Biznes Liga Marcin Kluska. Wszelkie powielanie, dystrybucja i rozprowadzanie niniejszego regulamin jest zabronione.
 10. Organizator i partnerzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku zawodników grających w rozgrywkach Biznes Liga Marcin Kluska dla celów marketingowych oraz przetwarzanie danych osobowych graczy na potrzeby tych rozgrywek (zgodnie z ustawa z dn.29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz.883)