!

Służymy pomocą

Sprzedaż
i marketing

Marcin Kluska

Dyrektor ds. sprzedaży
i marketingu

E: m.kluska@biznesliga.pl M: +48 505 165 566
Administracja
Rozgrywek

Kamil Dulański

Administracja rozgrywek

E: biuro@biznesliga.pl M: +48 505 200 998
Social media
i sprzedaż

Tomasz Duda

Grafika || Video
Social media
Sprzedaż strojów

E: t.duda@biznesliga.pl M: 530 713 312
Obsługa Rozgrywek

Paweł Maślak

Obsługa Rozgrywek

E: info@biznesliga.pl M: 602497690

Dane adresowe

BIZNES LIGA
ul. Wałowa 11/3 (I piętro)
30-704 Kraków

+48 505 165 566 m.kluska@biznesliga.pl
9142
Jesteśmy zainteresowani udziałem w rozgrywkach
Zgłaszam drużynę do rozgrywek organizowanych przez firmę Biznes Liga – Marcin Kluska, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Doktora Babińskiego 15A
Zaznacz wybraną opcję
PIŁKA NOŻNA | wiosna-lato 2024 | - 5899 zł netto
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie pełnej zapłaty do 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek/treningów na konto: Bank PEKAO S.A. III Oddział w Krakowie, nr: 72 1240 1444 1111 0010 8779 2002
Zgłaszający zobowiązany jest w szczególności do: 1) Dokonania pełnej wpłaty za wybrane opcje w terminie 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek/treningów na podany w tym formularzu numer konta; 2) Dostarczenie listy uczestników zgłoszonej drużyny będącej aneksem do niniejszego zgłoszenia; 3) Zapoznanie się i stosowanie regulaminu rozgrywek. Zgłoszenie do rozgrywek ma formę umowy cywilno-prawnej i stanowi podstawę do wystawienia przez organizatora faktury VAT bez podpisu w pełnej wysokości za wybrane opcje. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 14 dni od daty wpłaty lub wpływu pieniędzy na konto organizatora. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do zgłoszenia drużyny do rozgrywek w imieniu firmy. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią zasad przystąpienia i udziału w rozgrywkach zawartych w niniejszej karcie zgłoszeniowej (umowie) oraz w regulaminie i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania należności. Upoważniam organizatora rozgrywek, firmę Biznes Liga Marcin Kluska do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Biznes Liga Marcin Kluska w celu informowania mnie o ofercie firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 133 poz. 833 wraz z późniejszymi zmianami).
Organizatorem rozgrywek jest:
BIZNES LIGA Marcin Kluska
30-393 Kraków
Ul. Doktora Babińskiego 15A

NIP: 676-21-90-976
………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
Data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia drużyny
Wypełnioną i zeskanowaną kartę prosimy wysłać mailem na adres: m.kluska@biznesliga.pl