BIZNES LIGA – REGULAMIN ROZGRYWEK SIATKARSKICH
 

I. INFORMACJE OGÓLNE
 

1. Organizatorem Rozgrywek Siatkówki jest firma Biznes Liga, oferta skierowana jest do firm i instytucji.
2. W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek Biznes Ligi należy czytelnie wypełnić: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, LISTĘ ZAWODNICZĄ  i przesłać e-mailem na adres: t.duda@biznesliga.pl
3. Kapitan ma obowiązek dostarczyć oryginalną, podpisaną przez każdego uczestnika LISTĘ ZAWODNICZĄ, przed pierwszym meczem ligowym.
4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie pełnej zapłaty na 4 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.
5. Tylko zawodnicy wpisani na listę startową mają prawo do udziału w rozgrywkach. 
6. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mogą być reprezentantami tylko 1 drużyny.
7. W grze na boisku uczestniczy 6 zawodników, w wyjątkowych przypadkach (np. kontuzja) dopuszcza się do gry zespół składający się z 5 graczy.
8. Każda drużyna musi mieć w szerokim składzie przynajmniej 2 kobiety.
9. W trakcie meczu na boisku musi przebywać przynajmniej 1 kobieta.
10. Na Listę Zawodniczą może być wpisanych maksymalnie 20 zawodników.
11. Rozgrywki mają charakter amatorski. Zawodnik (mężczyzna) zgłaszany do rozgrywek nie może być zrzeszony w klubie PlusLigi, I Ligi, II Ligi, nawet jeśli jest pracownikiem danej firmy. Zawodniczki (kobiety) mogą grać w rozgrywkach Siatkarskiej Biznes Ligi bez żadnych obostrzeń.
12. Uczestnikami rozgrywek mogą być wyłącznie zespoły składające się z pracowników firmy zgłaszającej się do rozgrywek, lub/i podwykonawcy bezpośrednio związani z daną firmą. Ponadto dopuszcza się do gry 6 osoby niezatrudnione w firmie zgłoszonej do rozgrywek.
13. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł  zawartych w regulaminie rozgrywek Siatkarskiej Biznes Ligi.
14. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem na Liście Zawodniczej.
 

II. ORGANIZACJA ROZGRYWEK
 

1. W sezonie jesień-zima 2020/21 udział weźmie 10 zespołów. Edycja ta podzielona zostanie na dwie fazy: zasadnicza (9 spotkań – „każdy z każdym”) oraz finałowa, czyli podział 10-zespołowej ligi na dwie grupy: 1 – miejsca 1-5 i 2 – 6-10, w której każdy zespół rozegra 4 mecze.
2. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w grupie mistrzowskiej zdobywa tytuł mistrza Siatkarskiej Biznes Ligi. Druga wicemistrza, a trzecia brązowego medalisty.
3. Przyznane zostaną także tytuły MVP sezonu: kobieta i mężczyzna.
4. Terminy i miejsce spotkań wyznacza organizator pomiędzy godziną 19.30, a 21.30.
5. Drużyna ma prawo jednokrotnie w czasie sezonu, z powodów losowych, przełożyć termin spotkania, w sytuacji, gdy wyrazi na to zgodę drużyna przeciwna, a także Organizator Rozgrywek. Wnioskować o zmianę należy telefonicznie lub emailem na adres t.duda@biznesliga.pl najpóźniej do godziny 16.00, na tydzień przed datą spotkania.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spotkań w sytuacjach wyjątkowych.
7.  Spotkania toczone są do dwóch wygranych setów, do 25 punktów, z ew. 2 pkt. przewagi. Trzeci, decydujący set rozgrywany jest do 15 punktów, z ew. 2 pkt. przewagi.
8.  W Biznes Lidze stosuje się następujący system punktowania:

- za zwycięstwo 2:0 drużyna otrzymuje 3 punkty, porażka 0:2 nie daje żadnych korzyści punktowych,
- za zwycięstwo 2:1 drużyna otrzymuje 2 punkty, porażka 1:2 premiowana jest 1 punktem.

9. W przypadku gdy jedna z drużyn nie stawi się w wyznaczonym przez organizatora terminie, wynik nieodbytego meczu weryfikowany jest na korzyść drużyny przeciwnej w stosunku 2:0 (25:0; 25:0). Zwycięska drużyna otrzymuje 3 punkty, przegrana 0  punktów.
10. W przypadku niestawienia się obydwu drużyn w wyznaczonym przez organizatora terminie wynik meczu weryfikowany będzie jako obustronny walkower (obie drużyny otrzymują 0 punktów
11. O miejscu w tabeli decydują kolejno: 

Duże punkty, a następnie w przypadku gdy dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów, wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W przypadku, gdy trzy lub więcej drużyn ma taką samą liczbę punktów o miejscu w tabeli decyduje tzw. „mała tabela” pomiędzy zainteresowanymi zespołami, a w dalszej części stosunek setów w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami i stosunek małych punktów w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami, stosunek setów globalnie, stosunek małych punktów globalnie.

12. Godzina podana w terminarzu jest godziną wejścia na parkiet. 15 minut przed rozpoczęciem meczu należy wypełnić protokół, na którym każdy z zawodników zobowiązany jest podać numer z jakim występuje.
13. Uwagi kapitanów dotyczące nieprawidłowości organizacyjnych, sędziowania, itp. można przed lub po meczu wpisać na odwrocie protokołu.
14. Na żądanie kapitana danej drużyny może dojść do sprawdzenia tożsamości zawodników, jednak taki wniosek musi być zgłoszony jeszcze w trakcie trwania meczu.
W sytuacji, gdy w spotkaniu występował zawodnik/zawodniczka, który/która jest nieuprawniony/nieuprawniona do gry, wynik zostaje zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.
15. Weryfikacja wyniku, czy też zmiana statystyk może nastąpić najpóźniej do jednego tygodnia po meczu. Po tym terminie wyniki i statystyki mają charakter ostateczny.
16. Do 11 kolejki sezonu można wymieniać zawodników, zachowując wymogi regulaminu. Po rozegraniu 11 serii gier w sezonie zespoły nie mogą wymieniać zawodników, ani też dopisywać nowych zawodników do listy. W wyjątkowych sytuacjach Organizator Rozgrywek zastrzega sobie prawo do wyrażenia zgody na dopisanie zawodnika po upływie regulaminowego terminu.


III. PRZEPISY GRY
 

W rozgrywkach obowiązują zasady określone w „Międzynarodowych Przepisach Gry w Piłkę Siatkową" (również w kwestii dokonywania zmian zawodników) z następującymi wyjątkami:


1. Spotkania toczone są do dwóch wygranych setów, do 25 punktów, z ew. 2 pkt. przewagi. Trzeci, decydujący, set rozgrywany jest do 15 punktów, z ew. 2 pkt. przewagi.
2. Siatka zawieszona jest na wysokości 243 cm.
3. Pomiędzy setami następują 2-minutowe przerwy.
4. Dopuszczalne jest wystąpienie drużyny w składzie pięcioosobowym.
5. Zawodnicy powinni posiadać jednolite stroje.
6.  Mecz prowadzi jeden sędzia.
7.  Każdej drużynie przysługuje możliwość wzięcia 1 „czasu” w trakcie całego meczu.   

  
 IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Zawodnicy mogą być reprezentantami tylko jednej drużyny.
2. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo do:

- weryfikacji wyniku meczu,
- dyskwalifikacji i wykluczenia zawodnika lub drużyny z rozgrywek.

3. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny się poddać wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków
w czasie gry.
5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału osób chorych i zdrowych oraz skutki wypadków podczas trwania rozgrywek.
6. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
7. Firma Biznes Liga Marcin Kluska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu meczów.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie w dowolnym czasie. W celu zmiany i aktualizacji obowiązującego regulaminu organizator zobligowany jest do uprzedniego poinformowania o tym fakcie zainteresowane strony, drużyny uczestniczące w rozgrywkach.
10. Niniejszy regulamin jest własnością Biznes Liga Marcin Kluska. Wszelkie powielanie, dystrybucja
i rozprowadzanie niniejszego regulamin jest zabronione.
11. Organizator i partnerzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku zawodników grających w rozgrywkach Biznes Liga Marcin Kluska dla celów marketingowych oraz przetwarzanie danych osobowych graczy na potrzeby tych rozgrywek (zgodnie z ustawa z dn.29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz.883)